Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Pacht en erfpacht

Als u grond of gebouwen voor de bedrijfsmatige landbouw in gebruik geeft of neemt, dan heet dat pacht. Er zijn verschillende vormen van pacht, elk met eigen regels. 

Aanvraagformulier (erf)pacht

Pacht

Klijsen Makelaars & Taxateurs â€‹heeft een rentmeester in dienst die onder andere gespecialiseerd is in pachtzaken.
Wij hebben dus de kennis in huis omtrent:

  • Reguliere pacht
  • Geliberaliseerde pacht
  • Teeltpacht
  • Natuur- of beheerpacht
  • Pacht van landbouwgrond van geringe oppervlakte

U kunt bij ons terecht voor het opstellen/beoordelen van een pachtovereenkomst en ter beantwoording van uw vragen omtrent pacht. Denk bijvoorbeeld aan de looptijden van de pacht, het continuatierecht, pachtprijzen, indeplaatsstelling/medepacht, voorkeursrecht, melioratierecht, opzegging, toetsing / registratie door de Grondkamer.

Voor diverse relaties zijn wij op zoek naar pachtgronden, bij voorkeur gelegen in de gemeenten Oosterhout, Dongen, Loon op Zand, Heusden, Waalwijk, Geertruidenberg, Drimmelen, Breda en Gilze en Rijen.

Erfpacht

Ook met erfpacht zijn wij bekend. Erfpacht is het recht om grond voor langere tijd te gebruiken. Erfpacht staat in de wet omschreven als het recht om de grond (met gebouwen) van een ander ‘te houden en te gebruiken’. Erfpacht lijkt enerzijds op huur, want de erfpachter betaalt periodiek een vergoeding (canon) voor het gebruik van de grond. Anderzijds heeft de erfpachter veel rechten en bevoegdheden die een eigenaar ook heeft. Zo kan een erfpachter een hypotheekrecht op de erfpacht vestigen, waardoor het makkelijker is om een lening aan te vragen voor bijvoorbeeld een investering. De erfpachter kan zich als het ware als eigenaar gedragen en kan het erfpachtrecht (met de gebouwen) ook weer verkopen.

Wanneer er gebouwen op de grond staan, wordt meestal een ‘opstalrecht’ gevestigd. Dat betekent dat de erfpachter eigenaar wordt van deze gebouwen.

In het erfpachtcontract worden de wederzijdse afspraken en voorwaarden vastgelegd. Deze afspraken gaan over het gebruik van de grond en de gebouwen, het beheer ervan, en de vergoeding die de erfpachter hiervoor betaalt. In het contract staat vaak ook wat wel en niet mogelijk is op het terrein (denk aan beplanting, bebouwing, bestrating, verlichting, etc.).

Binnen ons kantoor komen we erfpacht tegen bij taxaties, maar ook bij bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed.

Meer info?

Indien u graag meer informatie wenst over (erf)pachtzaken en / of over onze dienstverlening, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen of het aanvraagformulier (erf)pacht invullen.

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding