Klijsen Makelaardij
Naar de homepagina Menu

Wet Voorkeursrecht Gemeenten

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten regelt een voorkeursrecht voor gemeenten bij voorgenomen vervreemding van onroerende zaken. Voorafgaand aan het verkrijgen van een voorkeursrecht, dient het college van Burgemeester en Wethouders een besluit tot voorkeursrecht te nemen.

Vervolgens zal dat besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant en worden alle eigenaren van de onroerende zaken waarop het voorkeursrecht betrekking heeft middels een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.

Gemeenten vestigen regelmatig een voorkeursrecht op diverse locaties binnen hun gemeentegrenzen.

Aanvraagformulier WVG

Wij werken voor u!

Klijsen Makelaars & Taxateurs​ werkt in het kader van WVG, als één van de weinige kantoren, niet voor de overheid, maar alleen voor u als eigenaar!

Ligt uw onroerend goed ook in een WVG-gebied? En bent u van plan om het aan de gemeente te koop aan te bieden? Dan is het zeker aan te bevelen een deskundige in de arm te nemen die u hierbij kan begeleiden.

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten is een zeer ingewikkelde materie, met een aantal belangrijke regels en termijnen, waarbij voor u grote (financiële) belangen gemoeid zijn.

Vergoeding van de kosten

De kosten voor het inschakelen van een deskundige partij worden bij verkoop aan de gemeente in veel gevallen vergoed.

Klijsen Makelaars & Taxateurs heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van WVG-zaken, onteigeningen, minnelijke verkopen aan diverse overheidsinstanties en verkopen aan projectontwikkelaars.

Meer info?

Indien u graag meer informatie wenst over de de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en / of over onze dienstverlening, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen of het aanvraagformulier WVG invullen.

www.klijsen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer of sluit deze melding