Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Bouwkavels Geraniumstraat/Antwerpsestraat Made Made

Prijs vanaf € 200.000 v.o.n.
Bouwkavels Geraniumstraat/Antwerpsestraat Made Bouwkavels Geraniumstraat/Antwerpsestraat Made Bouwkavels Geraniumstraat/Antwerpsestraat Made Bouwkavels Geraniumstraat/Antwerpsestraat Made Bouwkavels Geraniumstraat/Antwerpsestraat Made Bouwkavels Geraniumstraat/Antwerpsestraat Made Bouwkavels Geraniumstraat/Antwerpsestraat Made Bouwkavels Geraniumstraat/Antwerpsestraat Made

Unieke kans om uw droomwoning te realiseren!

In Made zijn twee bouwkavels gerealiseerd gelegen aan de Geraniumstraat en de Antwerpsestraat te Made. Het perceel aan de Geraniumstraat is circa 376 m2 en aan de Antwerpsestraat circa 825 m2. Beide bouwkavels zijn gelegen in een woonwijk, op loopafstand van het centrum. De winkels, (basis)scholen en sportaccommodaties zijn in de nabijheid gelegen.

U bent vrij om met uw eigen architect invulling te geven aan uw woonwensen. Uiteraard moeten deze wel voldoen aan de normen van het bouwbesluit en bestemmingsplan.

Als u in aanmerking wilt komen voor de koop van de bouwkavel, dient u zich in te schrijven via een inschrijfformulier. Bij meerdere inschrijvingen voor een kavel, zal de volgorde van toewijzing door loting worden bepaald. De loting vindt plaats onder notarieel toezicht. Als u als eerste gegadigde in aanmerking komt voor een bouwkavel volgt een gesprek met medewerkers van de gemeente Drimmelen. De overige gegadigden worden op volgorde van trekking op de lotingslijst geplaatst. Als de eerste gegadigde voor de bouwkavel niet tot aankoop over gaat wordt met de eerstvolgende gegadigde op de lijst contact opgenomen.

Naast de kavelprijs brengt de gemeente bij u als kandidaat koper de volgende kosten in rekening:
- bij de loting wordt inschrijfgeld gevraagd van € 500,- per inschrijving. Zie voor meer informatie over inschrijving in de brochures
- de legeskosten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De hoogte hiervan is afhankelijk van de bouwkosten van uw bouwplan
- de kosten van aanvraag en uitvoering van een rioolaansluiting en inrit

Het kavel wordt vrij op naam (VON) geleverd. Dat betekent dat de verkopende partij (de gemeente Drimmelen) de kosten draagt van de juridische levering (notariskosten) en de kadasterkosten. De koopprijs is vast.

Made en omgeving
Made is een dorp met circa 11.340 inwoners in de gemeente Drimmelen in de provincie Noord-Brabant. Tot 1997 vormde Made samen met Drimmelen, Oud-Drimmelen en de buurtschappen Stuivezand en Plukmade de gemeente Made en Drimmelen. Bij de gemeentelijke herindeling in 1997 zijn hier een aantal plaatsen aan toegevoegd. Dit zijn Blauwe Sluis, Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, Helkant, Wagenberg en Terheijden. Deze gemeente heette oorspronkelijk Made, maar later is de naam veranderd in Drimmelen, hoewel het gemeentehuis in Made bleef staan.

Het dorp ligt op de grens van de hoger gelegen Brabantse zandgronden en de klei van de grote rivieren, de zogeheten Naad van Brabant. Made wordt omringd door landbouwgebied en in het zuiden afgegrensd door een autoweg, de Maasroute. Aan de overkant daarvan ligt de voormalige Linie van Den Hout die tegenwoordig een natuurgebied is. Ook ten noorden van de autoweg ligt nog een restant dat nu een parkje is. In de doorgaande hoofdstraat zijn diverse winkels. Wekelijks is er markt in de Marktstraat. De meeste winkels zijn gevestigd in de Marktstraat, Nieuwstraat en Den Deel. Made kent een rijk verenigingsleven.

Made heeft een gunstige ligging ten opzichte van de A27 (Utrecht-Breda), de A58 (Bergen op Zoom-Eindhoven) en de A59 (Zonzeel-‘s-Hertogenbosch). Hartje Breda is binnen een kwartiertje met de auto te bereiken.2 type objecten