Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
19-02-2021

Gezocht!

Wij zoeken...

Een enthousiaste ministersploeg, die samen met ons wil werken aan het wonen in Nederland. Samen met jullie we veel mensen perspectief bieden op een koop- of huurwoning. Een huis dat ze kunnen betalen en waarin ze zich thuis voelen. In een leefbare, zorgzame en veilige buurt, waarin ze zich welkom voelen.

Wat wordt jullie uitdaging?
Jullie doel is duidelijk. Iedereen in Nederland moet de mogelijkheid hebben om in een huis te wonen dat bij hem of haar past. Jong of oud, alleenstaand of samenwonend, autochtoon of nieuwkomer. Helaas kampen we met een groot woningtekort. Voor veel mensen is het heel moeilijk om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. Maar niet alleen dat. Een aantal wijken en buurten gaat achteruit. Kwetsbare bewoners en ouderen wonen vaker zelfstandig. Ze krijgen niet altijd de zorg die ze daarvoor nodig hebben. Krimpregio's vragen om een andere aanpak dan de Randstad. We willen de Nederlandse woningvoorraad verduurzamen. Forse opgaven, volop uitdagingen.

Ons aanbod
Jullie staan er gelukkig niet alleen voor. Ook wij zijn actief op het brede werkveld van wonen, bouwen, zorg en welzijn. Wij stropen graag de mouwen op, er is voor ons allemaal genoeg te doen. We hebben samen de Actieagenda Wonen gemaakt, zodat er op de hele woningmarkt wat gebeurt. Een plan met een ambitieus woningbouwprogramma. Met stevige investeringen in verduurzaming. Meer samenwerking om wijken leefbaar te houden. De juiste zorg voor kwetsbaren en ouderen. Meer keuzemogelijkheden voor starters. Extra maatregelen om wonen betaalbaar te houden Een plan dat tegelijkertijd een enorme impuls kan zijn voor werkgelegenheid en economie.

Wat vragen wij?
Onze ambities zijn haalbaar als jullie met ons meedoen. We hebben behoefte aan een actievere rol van de Rijksoverheid. Daar kunnen jullie vorm aangeven. Samen nemen we de verantwoordelijkheid om iedereen in Nederland goed te laten wonen.

Meer weten?
Lees onze Actieagenda Wonen. In uw regeerakkoord mag een mooi hoofdstuk over wonen niet ontbreken. We helpen daar graag bij. Goed wonen is urgent. Er is geen tijd te verliezen.

Bron: NVM