Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Onteigening

Laat je als grondeigenaar door ons begeleiden voor een optimale schadeloosstelling!

Agrarisch

Onteigening

Wanneer een overheidsinstantie grondposities wil aankopen voor de uitvoering en realisatie van plannen, kan het voorkomen dat je hiervoor benaderd wordt als eigenaar van vastgoed.

De overheid is in dat geval verplicht eerst te trachten in minnelijk overleg met de vastgoed-eigenaar tot overeenstemming te komen. Als dat niet gaat lukken, kan de overheid overgaan tot onteigening.

Bij zowel de minnelijke verwerving als ook bij de onteigeningsprocedure, heeft vastgoed-eigenaar het recht op kosten van de overheid een onteigeningsdeskundige in te schakelen.

Klijsen is sinds begin jaren ’90 gediplomeerd onteigeningsdeskundige met ruime ervaring bij de begeleiding van eigenaren bij diverse plannen, onder andere verbreding van Rijksweg A-16, aanleg van Hoge Snelheids Lijn en Betuweroute, verbreding van Rijksweg A-27, Ruimte voor de Rivier, aanleg provinciale wegen, nieuwe woningbouw, nieuwe bedrijfsterreinen, aanleg nieuwe natuur, aanleg nieuwe Hoogspanningsverbinding TenneT, etc.

Schakel ons tijdig in en laat je deskundig begeleiden om tot een volledige en eerlijke schadeloosstelling te komen.

WVG

Wanneer de gemeente in een bepaald gebied nieuwe ontwikkeling wenst, bijvoorbeeld woningen bouwen of een nieuw bedrijventerrein, heeft de gemeente het recht om het gemeentelijk Voorkeursrecht te vestigen als bedoeld in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

In dat geval mag vanaf het moment van vestigen de eigenaar niet meer aan anderen het vastgoed aanbieden / verkopen, dan enkel aan de gemeente. Dit geeft dus een belemmering in de vrijheid van handelen voor de eigenaar.

 

Als de eigenaar na het gevestigde gemeentelijk voorkeursrecht (WVG) voornemens is te gaan verkopen, ben je gebonden aan wettelijke regels om aan de gemeente aan te bieden.

Klijsen Makelaars & Adviseurs is met ruime ervaring in deze materie specialist en in staat je hierin te begeleiden.

Schakel ons tijdig in en laat je deskundig begeleiden om tot een volledige en eerlijke vergoeding te komen.

Referenties waarbij wij grondeigenaren begeleid hebben:

Ga met je muis over onderstaande logo's om de plannen te zien.

Wens je meer informatie over ons advies?

Wij komen graag bij je langs! Bel voor een vrijblijvende afspraak, 0162-426348.

Goed om te weten

Klijsen Makelaars & Adviseurs is lid van de NVM-kenniswerkgroep Onteigening. Dit betekent dat we landelijk met onze collega’s, kennis, data en jurisprudentie delen. Zo blijven we optimaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en o.a. wet- en regelgeving. Samen sterk heet dat!

Meer informatie

Wens je meer informatie over onteigeningszaken of over onze dienstverlening? Dan kan je altijd vrijblijvend contact opnemen.

Neem contact op

header-agrarisch.jpg