Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
26-07-2021

Aanbod platteland droogt op

‘Krapte op de woningmarkt stuwt woningprijs omhoog.’ Luidde de kop van het persbericht in januari 2021naar aanleiding van de  Q3 en Q4 cijfers. Vorig jaar werd een recordaantal van bijna 6.500 plattelandswoningen verkocht. Het aanbod kromp en daalde verder in de eerste helft van dit jaar: van 2.280 naar een magere 1.215 te koop staande plattelandswoningen in heel Nederland. Het gevolg laat zich raden: de looptijd daalde van 64 dagen naar 61 en het aantal transacties verminderde stevig: van 3.379 naar 2.155. Daarnaast lag de mediane transactieprijs in Nederland bijna een ton hoger (van € 608.953 naar € 697.194). Prijzen stijgen sneller dan de afgelopen vier jaar. Eind vorig jaar concludeerde Buitenstate makelaars dat de prijzen de afgelopen vier jaar met bijna twee ton waren gestegen. En nu dus € 90.000 alleen al in het afgelopen half jaar.

 
Groener en goedkoper
Buitenstate, een samenwerking van 50 NVM kantoren, is gespecialiseerd in landelijk wonen. Sinds 2017 houden zij de ontwikkelingen in dit marktsegment bij. De afgelopen vier jaar constateerden ze een toenemende vraag naar plattelandswoningen. En corona bleek een vliegwiel voor die animo. Mede door corona konden steeds meer mensen vanuit huis werken en werd reisafstand minder relevant. De plattelandswoning lonkt, zeker nu het thuiswerken volgens kenners een blijvertje is. Daarnaast is de populariteit van ‘groen wonen’ toegenomen. En, wonen op het platteland blijft nog steeds vele malen goedkoper dan in de stad. De mediane transactieprijs voor vrijstaande woningen en woonboerderijen op het platteland is momenteel € 3.832 per m2. Ter vergelijking in Amsterdam betaalde je in Q1 2021 gemiddeld € 6.331 per m2 (bron: makelaaramsterdam.nl ).


Volop mogelijkheden op het platteland

Buitenstate makelaars verwacht dat er nog ruimte in de plattelandsmarkt zit, omdat  – mede door de stikstofcrisis – veel boeren zullen stoppen. De bottleneck is echter dat het voor particulieren lastig is een woonbestemming te krijgen op een voormalig agrarisch object. Buitenstate vraagt daarom aan gemeenten een positieve houding voor herbestemmingsprojecten op het platteland. Mede gezien het landelijke woningtekort is er behoefte aan een vernieuwende visie op de woningmarkt. Want er zijn volop mogelijkheden op het platteland. Van een voormalig boerenbedrijf kun je gemakkelijk drie woningen realiseren. En met nieuwbouw - of verbouw van de bijbehorende gebouwen - op het erf, nog veel meer. Zo zorg je niet alleen voor meer woningen in een groene omgeving, maar je gaat ook verval en leegstaande erven tegen en je vergroot de leefbaarheid op het platteland.

 
Ook Ard Klijsen van Klijsen Makelaars & Adviseurs ziet meer flexibiliteit ten aanzien van bestemmingswijzigingen als een oplossing voor het huidige schrale aanbod. ‘Buitenstate makelaars is actief bezig om overheden bewust te maken van de urgentie hiervan. Door de bestemmingswijziging van agrarische naar woonbestemming soepeler en sneller te laten verlopen, kun je van een boerderij met opstallen de nodige wooneenheden creëren. Dat zorgt enerzijds voor een toenemend aanbod en meer keus op het geliefde platteland, anderzijds verlicht het de druk op de overspannen woningmarkt in de steden.’

Om meer inzicht te krijgen in de woonwensen op het platteland, doet Buitenstate onderzoek. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@buitentenstate.nl.