Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
06-05-2020

Blog van Ard: Agrarisch makelen in coronatijden

Het is nog te vroeg om de effecten van Covid-19 op de agrarische vastgoedmarkt te kunnen duiden, maar vooralsnog lijkt de sector zich redelijk staande te houden. Er zijn nog geen effecten waar te nemen in de agrarische transactiedata waarover de NVM beschikt. Onderzoeken van NVM en Funda tonen dat kopers en verkopers vertrouwen blijven houden in de woningmarkt. De eerste zes weken van de maatregelen bleven de prijzen op de woningmarkt stabiel. Ook in de transactiecijfers voor woonboerderijen is nog geen effect waar te nemen. Wel in de bezichtigingen trouwens: waar een makelaar gewoonlijk zo’n dertig bezichtigingen heeft, zijn dat er nu vier of vijf.

Later dit jaar moeten cijfers aantonen hoe de agrarische vastgoedmarkt in 2020 verschilt met die van vorig jaar. NVM publiceert jaarlijks ‘Vastgoedmarkt in beeld’. De editie van 2019 is recent verschenen en dat bleek over het geheel genomen een uitstekend jaar voor Agrarisch & Landelijk Vastgoedmarkten. We zien een trend waarbij steeds meer mensen uit de Randstad op zoek gaan naar een woning op het platteland. Goed nieuws voor wie zijn agrarische bedrijf van de hand wil doen. Toch was ook de weerslag te zien van die andere crisis: de stikstofproblematiek. Er werden 10 procent minder veebedrijven te koop gezet en 15 procent minder verkocht ten opzichte van 2018, met name in de varkenshouderij en in mindere mate in de melkveehouderij.

Het aantal ondernemers in de agrarische sector krimpt sterk, onder invloed van schaalvergroting en milieumaatregelen, zoals de uitkoopregeling voor varkensboeren. Toenemende leegstand van agrarische bebouwing is het gevolg. Waarschijnlijk komt er tot 2030 zo’n vijftig miljoen vierkante meter vrij, de helft zal waarschijnlijk plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen, een ander deel krijgt een nieuwe bestemming voor niet-agrarisch gebruik. Onlangs zag ik al boerenbedrijven omgebouwd worden tot bed & breakfast, tot een perceel met meerdere woningen of zelfs eens tot een natuurbegraafplaats. Interessante ontwikkelingen in de vastgoedbranche in het buitengebied.

Het echtpaar waar ik laatst op bezoek was, had geen opvolger voor de boerderij. Toch kijken ze optimistisch naar de toekomst. Hun woning en erf staat te koop en is klaar voor een tweede leven. De eerste belangstellenden hebben zich al gemeld: een lichtpuntje in roerige tijden.