Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
08-11-2021

Grondprijs stijgt in jaar tijd 5,5 procent

De stijging van de gemiddelde grondprijs in het derde kwartaal van 2021 komt vooral door de hogere prijs van bouwland. De prijs van bouwland nam 8 procent toe tot 75.600 euro per hectare. Dat is 5 procent boven de gemiddelde prijs over heel 2020 van 71.800 euro. De prijs van grasland steeg licht (1 procent) tot 60.000 per hectare, 3 procent hoger dan de gemiddelde prijs over 2020 van 58.400 euro.

De gemiddelde prijs van snijmaisland nam eveneens in het derde kwartaal licht (1 procent) toe tot 67.300 euro per hectare. De gemiddelde prijs van snijmaisland bedroeg in het tweede kwartaal 66.800 euro, nagenoeg gelijk aan de prijs in het voorafgaande kwartaal.

Grondmobiliteit

In het derde kwartaal van 2021 is 5.500 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is 700 hectare en daarmee 17 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Gemeten over de laatste vier kwartalen (2020Q4 tot en met 2021Q3) is in totaal 31.900 hectare grond in andere handen overgegaan.

Dat is 2.000 hectare (6,7 procent) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder (2019Q4-2020Q3). De relatieve grondmobiliteit, dat is het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal landbouwgrondareaal, over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,77 procent, tegen 1,65 procent in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Prijs in Noorden lager

De verschillen tussen de vier landsdelen zijn groot. Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs in 2020 en ligt 14 procent boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd. Over heel 2020 ligt deze prijs 11 procent onder het landelijk gemiddelde.

De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord daalde in het derde kwartaal van 2021 met 13 procent: van 59.700 euro in het tweede kwartaal van 2021 tot 52.100 euro per hectare. In de regio's Oost, West en Zuid nam de prijs toe. Oost steeg 17 procent naar 74.400 euro, West klom naar 66,300 euro (+7 procent) en Zuid groeide 10 procent naar 80.100 euro.