Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
05-06-2020

Vraag naar landbouwgrond blijft groter dan aanbod

De vraag naar landbouwgrond is al jaren hoog. “Er is wel meer vraag naar bouwland dan naar grasland", vertelt Ard. “Vooral melkveehouders en akkerbouwers kopen grond. Daarnaast zijn er ook tuinders en kwekers, zoals boomkwekers, die landbouwgrond aankopen. Ondernemers kopen zowel grond om door te ontwikkelen als om de ligging te verbeteren. Over het algemeen zijn stoppende ondernemers degenen die grond verkopen. We zien ook vaak ruilen, waarbij wij als makelaar ook bemiddelen.” Naast de agrarische ondernemers zelf, is er ook vraag naar landbouwgrond vanuit andere sectoren. Zo zijn er ook overheden en beleggers die geïnteresseerd zijn in landbouwgrond.

Regionale verschillen
De regionale verschillen zijn groot. Zo betaalde je in 2019 voor één hectare in Flevoland €94.000, terwijl één hectare in het grootste gedeelte van Friesland €52.000 kost. Ook andere factoren spelen een rol. “De kwaliteit, of het perceel tegen een natuurgebied aanligt, wat voor type ondernemers er zijn. Een akkerbouwer gaat bijvoorbeeld niet zo snel een stuk grasland tegen een natuurgebied kopen. Een melkveehouder dan weer wel, voor jongvee. Een perceel zware klei verkoopt ook minder goed. Zo zijn er veel zaken van invloed.”

Het ‘seizoen’, zoals Ard het noemt, om grond te verkopen loopt vooral van oktober tot en met maart. “Daarna is het rustiger, want dan zijn de bouwplannen al gemaakt.” Toen dit jaar dus het seizoen stopte, begon de coronacrisis. Maar Ard merkt daarvan nu op de grondmarkt nog geen verschil. “De agrarische sector wordt wel bijzonder hard geraakt, dus ik verwacht dat het virus een impact zal hebben. Maar het is momenteel heel moeilijk te voorspellen wat en hoe groot die impact zal zijn. Het hangt heel erg af van wat bedrijven gaan doen en hoe de economie zich herstelt.”

Invloed van de droogte
Maar corona is niet de enige uitdaging voor de grondmarkt, stelt Ard. Ook de droogte heeft een grote impact. “Het is nu al voor het derde jaar heel droog, maar de grondprijs is wel gewoon op peil gebleven. Maar de onzekerheid over de gewassen en de kosten voor het beregenen kunnen wel een invloed hebben op de markt. Zodra daar economische effecten van zijn, is het mogelijk dat er minder vraag komt naar grond en dat daardoor de prijs onder druk komt te staan. Maar het is te vroeg om daar iets van te zeggen.”

De onzekerheid rondom het stikstofbeleid heeft nog geen echte invloed op de grondmarkt. “Maar duidelijkheid is nodig. Het is nu ook nog afwachten wat dat gaat doen voor de grondmarkt.”

Bron:  Anne Jansen van het tekstbureau Anne Jansen voor Stal en Akker

https://www.stal-en-akker.nl/